Kategori: Kapitel 1

Børsbroen og Christiansborg

Planlægning og PR

Børsbroen og Christiansborg

Planlægning og PR

Du skal ofte agere blæksprutte, når du planlægger dit arrangement. Logistik, praktik, kreativitet og økonomi skal nemlig gå op i en højere enhed.

Planlægning og PR

Du skal ofte agere blæksprutte, når du planlægger dit arrangement. Logistik, praktik, kreativitet og økonomi skal nemlig gå op i en højere enhed.

Havnekultur på budget

Små kulturprojekter handler om at få meget ud af rigtigt lidt. Selv med et økonomisk tilskud i ryggen er du ofte underlagt et stramt budget, hvor du må spinke og spare. Og ikke mindst lægge mange gratis arbejdstimer. For nogle lykkes det at få kroner i kassen via fonde og legater. De lokale af slagsen (herunder lokaludvalg) er et godt sted at begynde. Afsøg mulighederne for at indgå samarbejder med andre kulturaktører eller virksomheder. De kan muligvis sponsorere eller udlåne materialer, du ellers skulle betale ud af egen lomme. Forklar, hvordan din originale ide tilføjer et friskt pust til deres forretning. Husk dog at være tro mod dit projekt, og tænk over, hvem du selv vil sættes i forbindelse med.

Praktiske forhold

Havnefronten vrimler ikke med eventfaciliteter. Mange steder er scenen helt bar, og alt fra anlæg til borde og stole skal lejes ind. Der er en række praktiske ting, du bør holde dig for øje, når du går i gang med planlægningen:

 • Adgang til strøm og vand
 • Regler for støjniveau
 • Toiletforhold

Adgang til strøm kan især give vanskeligheder. Nogle steder er der etableret en række selvbetjente elskabe, som du kan benytte. Kontakt kommunen for at høre nærmere. Andre steder må du opspore en venlig sjæl i området, der vil udlåne strøm. Det er slet ikke umuligt.

Foto: Andreas Raun Arneberg

Farvet røg under broer
Hans E. Madsen installerede røgmaskiner og LED-lys under de lave broer på Slotsholmen. ”En udfordring har været at trække strøm. Jeg har blandt andet trukket strøm fra kajakklubben 100 meter væk. Der er gået meget kabel til det,” siger han.

Markedsføring

Der kommer for alvor skub i forberedelserne, når du har fastlagt den ultimative deadline: en dato. Så snart du har tid og sted på plads, kan du også kaste dig over PR-indsatsen. Mange vælger en kombination af pressekontakt, flyers/plakater og de sociale medier. Mindre kan også gøre det. Gå under alle omstændigheder i gang minimum en måned forinden. Så kan din målgruppe nå at fordøje konceptet og sprede budskabet til deres netværk. Gør følgende, når du formidler dit projekt:

 • Opmærksomhed: Formuler en klokkeklar overskrift, og suppler med noget visuelt
 • Identifikation: Fremhæv relevansen for publikum, og hvad de får ud af at deltage
 • Forståelse: Vær klar i spyttet, og brug et letforståeligt sprog
 • Handling: Luk cirklen ved at opsummere, hvorfor publikum skal møde op

Vurder, om det er et succeskriterium for dig, at der kommer mange mennesker, og design din promovering derefter. Nogle vælger helt at droppe PR. Spontan magi kan opstå, når en musiker sejler gennem kanalerne som en overraskelse. Eventet skyder op og fordufter så igen. Ingen i publikum er orienteret på forhånd, men de får en speciel oplevelse her og nu.

Fotocredit
Andreas Raun Arneberg

HAVNETIP
Konstruer en holdbar drejebog, hvor alle opgaver, tidspunkter og materialer figurerer. Noter ved hvert punkt, hvem der er hovedansvarlig for opgaven. Husk buffertid, så programmet ikke skrider, hvis noget tager længere tid end forventet.

Udvalgte interviews

To mennesker gå langs havnefronten ved Islands Brygge

God stil i havnen

Spørg de erfarne

God stil i havnen

Havnen er fyldt med uskrevne regler og traditioner for, hvordan man opfører sig på vandet. Noget handler om sikkerhed. Andet handler om god stil. Følg disse råd, og vind respekt fra en gammel søulk.

God stil i havnen

Havnen er fyldt med uskrevne regler og traditioner for, hvordan man opfører sig på vandet. Noget handler om sikkerhed. Andet handler om god stil. Følg disse råd, og vind respekt fra en gammel søulk.

Hjælp andre med et smil

Hjælp andre med et smil

Ser du en båd, som ser ud til at have problemer, så spørg, om du kan hjælpe. Er motoren gået i stå, er det rart at blive slæbt ind til kaj.

Respekter havnetrafikken

Respekter havnetrafikken

Hvis du er på vandet for sjov, så giv plads, når havnerundfarterne eller havnebusserne kommer forbi. Vis dine hensigter tydeligt ligesom på vejene, og vær opmærksom på ensrettede havneveje.

Husk fartbegrænsningerne

Husk fartbegrænsningerne

I Københavns Havns hovedløb må du sejle 6 knob eller 11 km/t, hvilket svarer til dovent løbetempo. I sideløbene og kanalerne må du sejle 4 knob eller 7 km/t. Det kan sammenlignes med hurtigt gåtempo.

Fang skraldet – også de andres

Fang skraldet – også de andres

Husk, at det blæser ved vandet, og at skraldet derfor nemt flyver over bord eller i vandet. Fisk skraldet op, hvis du kan, og smid det i den nærmeste skraldespand.

Lær at binde et knob, så du kan fortøje din båd

Kan du binde et pælestik (1), et dobbelt-halvstik (2) eller et rundtørn med dobbelt halvstik (3), så kan du binde alt. ”If you can’t tie knots, tie lots”.

Spørg de erfarne

Spørg de erfarne

Der er ikke noget, en gammel søulk elsker mere end at få lov til at dele ud af sin erfaring. Måske risikerer du at få en god historie om “dengang han lå i Biscayen, og kokken kom farende…”

Hilsepligt

Hilsepligt

Passerer du en anden båd, er det altid god stil lige at lette på hatten eller give et nik til hilsen.

Tag hensyn til naboer ved kajen

Tag hensyn til naboer ved kajen

Mange steder i de nye boligområder bor folk lige ned til vandet. Det er hyggeligt at sejle forbi folks vinduer, og folk synes, det er spændende, at du kommer forbi. Men når du øver dig på støjguitar, så husk, at folk skal i seng på et tidspunkt.

Illustrationer
Sivellink

Udvalgte interviews

Pool party i Københavns kanaler

Tjekliste: Fra ide til havneevent

Pool party i Københavns kanaler

Tjekliste: Fra ide til havneevent

Grundig forberedelse er nøgleordet, når du laver havnekultur. Hold skruen i vandet med denne tjekliste, som guider dig gennem de vigtigste punkter før, under og efter dit event.

Tjekliste: Fra ide til havneevent

Grundig forberedelse er nøgleordet, når du laver havnekultur. Hold skruen i vandet med denne tjekliste, som guider dig gennem de vigtigste punkter før, under og efter dit event.

Koncept

Tænk havnen og vandet ind som grundelementer
Definer din målgruppe
Lav en projektbeskrivelse
Skærp din ide ved at få feedback fra andre

Planlægning

Vend mulig placering med havnefogeden
Fastsæt dato, og tjek eventuelle sammenfald
Læg et budget
Identificer mulige sponsorer og fonde
Indgå aftaler med relevante samarbejdspartnere
Lav en drejebog, der indeholder en plan B
Skriv en sikkerhedsinstruks

Tilladelser

De lokale havnemyndigheder
Kommunen
Politiet
Grundejer/bolværksejer

PR og dokumentation

Opret begivenheden på web og sociale medier
Bed dit netværk dele eventet i deres cirkler
Send pressemeddelelser til relevante medier
Tryk flyers, som du kan placere rundt omkring i byen

Praktiske forberedelser

Undersøg, om du kan leje eller låne materialer
Klargør de fysiske materialer
Tegn relevante forsikringer
Tjek stedets brandsikkerhed
Undersøg myndighedernes krav om toiletforhold
Tjek op på Fødevarestyrelsens krav til mad- og drikkevarer
Få fat i en fotograf, der kan optage billeder eller video
Orienter naboer i området
Book folk til oprydning

Afvikling på dagen

Orienter dine gæster om programændringer
Medbring sikkerhedsinstruks
Sørg for, at al teknik fungerer
Husk at overholde maksimum decibel
☐ Gør deltagerne opmærksomme på eventets rammer

Efter eventet

Ryd op
Spørg deltagerne om deres oplevelse
Noter, hvad der gik godt og mindre godt
Ajourfør regnskab
☐ Giv en tilbagemelding til eventuelle støttegivere
☐ Overvej, hvordan du kan videreføre projektet
☐ Klap dig selv på skulderen for dit hårde arbejde

Foto: Andreas Raun Arneberg

FOTOCREDIT
Longfei Wang, Andreas Raun Arneberg

Udvalgte interviews

Redningsvest hænger i Sydhavnen
Redningsvest hænger i Sydhavnen

Sikkerhed og tilladelser i havnen

Havnen er en færdselsåre, som er underlagt bestemte regler og sikkerhedsbestemmelser. Brug dem som en rettesnor, når du planlægger din kulturaktivitet. Vi skal passe godt på hinanden, når vi nyder havnens muligheder.

Sikkerhed og tilladelser i havnen

Havnen er en færdselsåre, som er underlagt bestemte regler og sikkerhedsbestemmelser. Brug dem som en rettesnor, når du planlægger din kulturaktivitet. Vi skal passe godt på hinanden, når vi nyder havnens muligheder.

Godt sømandskab

Hårde såvel som bløde havnetrafikanter bør udvise det, vi kalder ”godt sømandskab”. Det betyder, at alle tager hensyn til trafikken, vind og vejr samt egen og andres sikkerhed. Kort sagt:

 • Tag ansvar
 • Vær opmærksom og hensynsfuld
 • Hav tjek på sikkerhed og regler
 • Brug din sunde fornuft

null

Vi skulle blandt andet have flydespærrer og den ultimative tilladelse fra havnefogeden og politiet. Derudover skulle vi have nogle divemasters som livreddere.

Jonny Rottman / Copenhagen Acid Puppies

Tilladelser

Foregår arrangementet på eller i havnevandet, skal du have grønt lys fra de lokale havnemyndigheder. I København skal ansøgningen til havnefogeden indeholde en projektbeskrivelse og en sikkerhedsinstruks. I enkelte tilfælde er der også behov for en miljøgodkendelse. Det kan forekomme, hvis du eksempelvis skal placere genbrugsmaterialer i vandet. Hvis arrangementet omfatter badning eller svømning, skal du koordinere det med havnemyndigheden og kommunens badevandsvagt for at sikre, at vandet er rent nok.

Læs mere om tilladelser på Københavns Kommunes hjemmeside her.

Foto: Jonas Ellebæk Petersen

Foto: Jonas Ellebæk Petersen

Du skal også indhente en række tilladelser, der relaterer sig til arrangementer mere generelt. Når du afholder et offentligt arrangement i det fri, skal du som hovedregel altid have tilladelse fra kommunen og politiet. I København er der desuden det særlige forhold, at kommunen ikke ejer alle bolværker. Kaster du din kærlighed på et stykke af kajen, som er privatejet, skal du derfor kontakte den private grundejer og få lov til at låne pladsen.

Det kræver også særlige tilladelser, hvis du skal opsætte midlertidige konstruktioner såsom telte eller scener. De mange tilladelser kan føles som en ordentlig mundfuld. Et godt råd er derfor at gå i gang så tidligt som muligt. Det giver dig mulighed for at tilpasse projektet undervejs, såfremt det bliver nødvendigt.

Event eller permanent?

I København kan du møde udfordringer, når der er tale om såkaldte ”permanente installationer”. Det vil sige en aktivitet, skulptur eller lignende, der forløber over mere end seks uger eller har karakter af en byggesag. Du sparer meget arbejde ved at sikre, at dit projekt falder under kategorien ”event” – altså en aktivitet, der forløber på en eller flere datoer. Har du spørgsmål, kan du hive fat i kommunens ”Dialogteam for byggesager”.

Forsikringer ved havnearrangementer

Kommer folk til skade på indretninger eller udstyr, som du har sat op, kan du blive ansvarlig for skader. Derfor er det en god ide at anskaffe en arrangøransvarsforsikring. Du kan tegne forsikringen for enkelte events eller vælge, at den skal dække alle dine aktiviteter i løbet af året. Kontakt eventuelt Forsikringsoplysningen, som giver uvildig rådgivning.

Har du din egen båd, kan du tegne en ansvarsforsikring, der dækker båden. Når du skal ud at sejle, bør du også vurdere, om der er tale om erhvervs- eller fritidssejlads. Inviterer du fremmede ombord på din båd eller flåde, er der tale om erhvervssejlads. Erhvervssejlads kræver en speciel forsikring, som du typisk kan få som en tillægsdækning hos dit forsikringsselskab. Her gælder også særlige regler. Så længe du sejler med færre end 12 personer, er reglerne dog ret overskuelige. Søfartsstyrelsen kan lede dig på rette vej.

Foto: Andreas Raun Arneberg

Den blå vandvej
Havnetrafikken er sammensat af mange forskellige typer af trafikanter, der skal sikkert fra A til B. Der er alt fra havnebusser til kanalrundfarter, motorbåde, kajakker og flåder.

Sikkerhedsinstruksen

Det er dig som arrangør, der har ansvaret for sikkerheden, når I er ude at sejle. Derfor skal du udarbejde en sikkerhedsinstruks, som forklarer, hvordan du har sørget for sikkerheden under sejladsen eller aktiviteten til søs. Det er også denne sikkerhedsinstruks, havnefogeden beder dig udarbejde, når du søger om tilladelse til dit havnearrangement. I instruksen skriver du, hvad der kan gå galt, og hvordan du undgår, det sker. Instruksen beskriver også, hvordan folk skal opføre sig ombord. Hold det kort og præcist, og hav en udprintet version med på dagen.

Retningslinjerne for sikkerhedsinstruksen er udarbejdet af Søfartsstyrelsen. Kontakt gerne deres flinke medarbejdere, hvis du kommer i tvivl. Du kan også hente gode råd hos Søsportens Sikkerhedsråd.

FOTOCREDIT
Sofia Busk, Jonas Ellebæk Petersen, Andreas Raun Arneberg

HAVNETIP
Du skal have endnu mere tjek på sikkerheden i de kolde måneder. Falder du i vandet, er du nemlig ude af stand til at redde dig selv efter få minutter. Sørg for, at alle bærer redningsveste, hvis I skal ud på en flåde eller på anden vis kan risikere at falde i vandet. Brug eventuelt også en våddragt, da den forlænger tiden, du kan være i vandet.

Udvalgte interviews

Unge mennesker spiser mad ombord på et skib
Unge mennesker spiser mad ombord på et skib

Netværk kan redde dit projekt

Du behøver ikke opfinde den dybe tallerken (eller tømmerflåde) selv. Der er altid hjælp at hente i havnen. Bank på hos din lokale havneaktør, når du har kortlagt dine udfordringer.

Netværk kan redde dit projekt

Du behøver ikke opfinde den dybe tallerken (eller tømmerflåde) selv. Der er altid hjælp at hente i havnen. Bank på hos din lokale havneaktør, når du har kortlagt dine udfordringer.

Dyrk ildsjælene

Det er værd at undersøge, om der findes et relevant netværk for havnekultur i din by. I København har Kulturhavn365 eksempelvis taget initiativ til Facebook-gruppen Netværk for Havnekulturskabere, hvor projektmagere kan spørge hinanden til råds. Du kommer også langt ved at kontakte aktører, der popper op, når man siger ”havn”. Det kan være den lokale kajakklub, kulturhus, kunstner, kommune eller andre. Måske har de lyst til at lege med.

null

Find ildsjælene i lokalområdet, og dyrk dem. Vi havde et godt samarbejde med Valby Bådklub lige ved siden af arealet.

Jan Lippert / Sound21

Denne tilgang er især et plus, hvis du ønsker mange deltagere. Det beviste Cph Raft Entertainment og Maritime Nyttehaver, som i marts 2017 slog deres tømmerflådekoncert og østerssmagning sammen til et enkelt event. Sammen skabte de noget, der var større end de to projekter hver for sig. Summa summarum: Når I er flere om et arrangement, har I så mange muskler at spille på, at Skipper Skræk skal spise mere spinat for at følge med.

Plantasia Festival
Hvordan skaber vi grønne byrum og haver i København? Det undersøgte det flydende kunstnerkollektiv Illutron i sensommeren 2016. Havefestivalen fandt sted i Illutrons egen urbane taghave, Plantasia.

Træk på andres knowhow

Identificer nogle garvede havnerotter, som kan skærpe dit projekt. Et sæt friske øjne kan opsnappe huller i konceptet og skubbe dig i den rigtige retning. Det gælder også, selvom du har tænkt så langt ud af boksen, at der ikke eksisterer noget oplagt forlæg. Ideen rummer med garanti problemstillinger, andre allerede har bakset med. Udnyt det, og undgå mere blod, sved og tårer end højst nødvendigt.

Lån og lej materialer

I nogle byer kan du låne materialer fra en såkaldt ”grejbank”, som indeholder alt fra våddragter til SUP-boards, kajakker, vaders, svømmefødder og vandkikkerter. Friluftsrådet står eksempelvis for at koordinere et landsdækkende netværk af grejbanker, der primært henvender sig til foreninger, skoler og i nogle tilfælde private. Andre steder er det ikke helt så organiseret og foregår mere ad hoc. Igen kommer du langt ved at række ud til havneaktører – store som små – som du kan komme i tanker om i dit lokalområde.

null

Illutron hjælper mange andre kulturprojekter med at komme i vandet. Vi har for eksempel en kran, som kan få mange projekter ud at sejle.

Christian Liljedahl / Kunstner

FOTOCREDIT
Jakub Klust

HAVNETIP
Selvom du planlægger et lille arrangement, er det altid rart med en hjælpende hånd. Måske har du luft i økonomien til at kunne betale nogen for at hjælpe til. Alternativt kan du få fat i frivillige. Heldigvis har mange byer et frivilligkorps, som står på spring for at understøtte events.

Udvalgte interviews

Børn og voksne sætter hjemmebyggede minibåde i havnen
De Uofficielle Danmarksmesterskaber i Minibådbyggeri / Foto: Johan Peter Jønsson

Sådan søsætter du et pilotprojekt

Tænk på dit havneprojekt som et eksperiment og en proces. Du kan teste dele af projektet undervejs, men havnen og vejret kan skabe uforudsete begrænsninger. Vend eventuelle fejltrin til læring, du kan bruge fremadrettet.

Sådan søsætter du et pilotprojekt

Tænk på dit havneprojekt som et eksperiment og en proces. Du kan teste dele af projektet undervejs, men havnen og vejret kan skabe uforudsete begrænsninger. Vend eventuelle fejltrin til læring, du kan bruge fremadrettet.

Projektet som proces

Du har fundet din ide. Du har ressourcerne på plads. Nu er du klar til at smøge ærmerne op og gå i gang med den store, forkromede projektplan. Indtil du opdager, at der ikke eksisterer nogen manual til tømmerflådekoncerter, østersmeditationer eller flydende juletræer. I den situation bør du finde det nærmeste spejl og sige til dig selv:

 • Prøv noget af uden at vide, om det virker
 • Tro på din ide, selvom den virker umulig
 • Accepter, at du ikke kan forudse alt
 • Tillad en vis fejlmargin

null

Vi har set vores projekt som en måde lige at teste nogle ideer af. Det er vores første prototype på at skabe mere havnekultur og lave en ny karriere den vej igennem.

Daniel Randskov / Cph Raft Entertainment

Det er naturligt, at dit koncept ændrer sig undervejs. Måske finder du ud af, at du ikke kan få adgang til den kajplads, du havde kastet din kærlighed på. Det kan også ske, at du støder på tekniske udfordringer eller noget tredje. Havneprojekter har det med at udvikle sig i en anden retning, end du regner med, når du går i gang. Accepter, at destinationen ikke er fastlagt på forhånd, men at projektet er en proces. Samtidig gør du dig selv en tjeneste ved at finde ud af, hvad kernen i din ide er, og hvor du er villig til at gå på kompromis.

Copenhagen Islands
Arkitekten Marshall Blecher og design- og produktionsvirksomheden Fokstrot har skabt en lille ø i havnen. De har også andre mobile steder i støbeskeen, herunder en flydende sauna-ø, en flydende muslingefarm og en ”sail-in-cafe”.

Brug din erfaring til at finjustere projektet

Mange kulturskabere har brugt støttemidlerne fra Kulturhavn365 til at teste et større format i lille skala. Det inkluderer alt fra tematiske havnevandringer til teater ombord på en kanalrundfart. Hold fast i grundessensen af din ide, og bryg på, hvordan du kan føre projektet videre efter første afvikling. Når du har afprøvet konceptet, har du erfaringen og beviset, der kan få sponsorer og samarbejdspartnere med ombord. Samtidig ved du på det tidspunkt, hvilke elementer du kan skrue på for at raffinere projektet yderligere.

null

Vi har bygget en prototype og har lært en masse af den. Projektet kan skaleres op og ned. Det kan være, vi bygger en ø til, hvis vi får midler til det. Det kan også ske, vi bygger to eller tre. Hvem ved?

Magnus Maarbjerg / Fokstrot

FOTOCREDIT
Johan Peter Jønsson, Airflix

HAVNETIP
Visualiser dit projekt med en tegning, foto, video eller noget fjerde. Et innovativt koncept nyder altid godt af en form for illustration som følgesvend. Det bidrager også til, at samarbejdspartnere, myndigheder og publikummer får samme billede på nethinden, som du har.

Udvalgte interviews

Dreng tegner skulpturer på Refshaleøen
Dreng tegner skulpturer på Refshaleøen

Vand og vejr som kreativt benspænd

Du kan bruge havnen til at sætte skub i den kreative magi. Det samme gælder det ustadige danske vejr, som ofte tvinger dig til at improvisere og have en plan B i baglommen.

Vand og vejr som kreativt benspænd

Du kan bruge havnen til at sætte skub i den kreative magi. Det samme gælder det ustadige danske vejr, som ofte tvinger dig til at improvisere og have en plan B i baglommen.

Havnen som omdrejningspunkt

Slip din krøllede hjerne fri, og sæt havnen i spil på en anderledes måde. Det er svært at være kreativ helt uden begrænsninger. Havnen er derfor en oplagt ramme, når du kaster dig over ideudviklingen. Overvej, hvordan du kan arbejde med følgende temaer:

 • Havnens DNA og identitet
 • Skellet mellem kaj og vand
 • Mindre kendte havneområder
 • Vand som materiale og sted

Mange projektmagere kan skrive under på, at havnekultur kan give en grå hår. Havnen rummer nemlig mange specifikke sikkerheds- og spilleregler. Vind og vejr kan desuden gøre det svært at styre flåder eller både omkring. Når du har sat skik på de praktiske aspekter, vil du dog opleve, at der findes en anden frihed på vandet.

null

Det er sjovt, at der har været den ramme fra starten, at det skulle sætte fokus på havnen. Det har givet os et udgangspunkt og noget at tænke kreativt indenfor.

Nina Greve Roesen / KUU Business

Havnevandring med tegneblyant og papir
Det Mobile Akademi inviterede til kunstnerisk havnevandring i Københavns Havn. Omkring 20 københavnere trodsede vind og vejr og så havnebyrummet fra en ny, kreativ vinkel.

Det danske vejr er plan B-vejr

Danmark er ikke just kendt for sin overflod af tørvejr, solskin og D-vitamin. Faktisk regner det i gennemsnit 179 dage om året. Selvom kalenderen viser juli, kan vejret snildt være en grå, våd og kold omgang. Derfor er det smart at have en plan B i baghånden, såfremt det står ned i stænger, eller der er Mordor-ond kulde, når du skal afvikle dit arrangement. Så ender du ikke med ingenting, hvis du er nødt til at aflyse plan A. Du kan også vende det ustadige vejr til en slags vikingetest og stædigt proklamere: ”Vi gennemfører uanset hvad.” Vurder, om dit publikum kan forskanse sig bag paraplyer, eller du kan placere dem i læ i tilfælde af ustadigt vejr. Varme drikke til deltagere og arrangører er også en sikker vinder, når kulden bider lidt.

Det er ingen skam at sige stop

Hvis du på dagen vurderer, at vejret og forholdene gør det for usikkert at gennemføre, er det helt i orden at sige stop. Husk, vi laver kultur for at skabe gode oplevelser. Lyt til din mavefornemmelse. Hvis noget føles forkert, så tryk på stopknappen. Snak på forhånd om, hvad I gør, hvis det bliver nødvendigt. Ender I med at aflyse, er det altid god stil at melde det klart ud til dem, der har sat kryds i kalenderen.

FOTOCREDIT
Nina Vindum Rasmussen

HAVNETIP
Hop på cyklen, og gå på opdagelse i havnens afkroge. I København gemmer der sig mange skjulte perler uden for menneskemagneter som Nyhavn og Islands Brygge. Nogle steder skyder nye byggerier op, mens andre emmer af historie og patina. Lokaliser den maritime stemning, der passer til lige netop dit kulturprojekt.

Udvalgte interviews

Ildkanon går af ved Havnebadet Islands Brygge

Sådan spirer samarbejder

Ildkanon går af ved Havnebadet Islands Brygge

Sådan spirer samarbejder

Slå pjalterne sammen med interne og eksterne samarbejdspartnere. Sammen kan I mobilisere en kulturbølge i havnen.

Sådan spirer samarbejder

Slå pjalterne sammen med interne og eksterne samarbejdspartnere. Sammen kan I mobilisere en kulturbølge i havnen.

Gensidig inspiration

Havnen giver mange fælles snitflader, selvom vi arbejder i forskellige organisationer eller kommunale afdelinger. Udnyt det, og spil bold med de andre, der arbejder med havnen eller ser en værdi i havnekultur. Gå sammen om et konkret projekt, hvis I får muligheden. Samarbejder er en unik chance for at kigge andre over skulderen og mærke, hvordan de tilgår havnekultur. Det giver anledning til at ruske lidt op i den arbejdsgang, I plejer at have. Du får nemlig nye input til, hvordan du kan planlægge, fundraise, markedsføre og afvikle events i havnen.

Klar arbejdsfordeling

Der kommer uden tvivl mange bolde i luften, når du samarbejder med andre om et havneevent. Opsæt klare rammer, så I ved, hvem der gør hvad. Måske er du en haj til at indhente tilladelser og sørge for sikkerhed i havnen, mens din samarbejdspartner er PR-strategiernes ukronede dronning. Alle oplever det som en lettelse, hvis I har en knivskarp arbejdsfordeling.

Det samme gælder internt. Uddeleger opgaven til en eller to medarbejdere, så arbejdsbyrden ikke tapper hele teamet for energi. En eller to personer bør agere ankermand på det aktuelle event. De andre ”passer butikken” og har hånd i hanke med øvrige faste havneopgaver.

Hold kontakten ved lige

Lav en grundig evaluering sammen på den anden side af afviklingen. Sørg for at invitere samarbejdspartnere til fremtidige arrangementer, så relationen ikke løber ud i sandet. Måske har I dannet grobund for endnu et arrangement, en workshop eller noget tredje?

Ilddåb som vinterbader
En kold søndag kunne københavnerne få deres ilddåb som vinterbader. Dagen bød desuden på sauna, ildkanon, lys og koncert med The Orb. Eventet var arrangeret af Frost Festival og Kulturhavn365.

FOTOCREDIT
Malthe Ivarsson

HAVNETIP
Inviter andre havneaktører eller kulturprojekter til at arbejde på jeres kontor i ny og næ. Pak selv computeren, og ryk ud til andre, når du kan. De gode ideer ser dagens lys, når du bryder de vante rammer.

Udvalgte interviews

To mennesker gå langs havnefronten ved Islands Brygge
To mennesker gå langs havnefronten ved Islands Brygge

Hjælp projektmagerne godt fra land

Giv projektmagerne en enkelt indgang til kultur i havnen. Hold døren åben, og bak dem op hele vejen igennem. Kaffe på kanden er selvsagt et must.

Hjælp projektmagerne godt fra land

Giv projektmagerne en enkelt indgang til kultur i havnen. Hold døren åben, og bak dem op hele vejen igennem. Kaffe på kanden er selvsagt et must.

Rådgivning og peptalks

Havnen er ikke nødvendigvis en nem scene at indtage. Nogle projektmagere har aldrig lavet kulturaktiviteter før – og slet ikke i havnen. Hjælp dem med at overkomme bump på vejen. Den personlige opbakning batter i den grad. Bidrag med peptalks, motivation og rådgivning, når de møder modstand.

Imødekom de aspekter, projektmagerne efterspørger. De kan spænde bredt: fra ideudvikling til kontakter og praktisk afvikling. Vær på forkant i forhold til uforudsete forhold, og få dem til at tænke i plan B-muligheder. Mangler du ekspertise på et område, yder du fin assistance ved at guide dem i retning af havnespecialister, der kan svare.

null

Jeg arbejder alene i modsætning til mange andre. Det betyder vildt meget, at der er nogen, som er imødekommende og støtter op på alle tænkelige måder.

Maj Dørup / Kunstner

Foto: Mads Tolstrup

Kaffeslabberas
Skab et fysisk rum, hvor folk har lyst til at lægge vejen forbi til en kop kaffe og en snak om deres projekt.

Typiske spørgsmål

 • Tilladelser: Hvilke skal man bruge, og hvordan får man dem i hus? Kravene veksler fra kommune til kommune. Læg op til, at projektmagerne kontakter havnemyndighederne, kommunen og politiet i så god tid som muligt
 • Afviklingssted: Projektmagerne ønsker ofte konkrete bud på lokationer. Det gælder både havneområder mere bredt, men også specifikke pladser, bygninger med videre
 • Markedsføring: Mange ønsker input til, hvordan de kan promovere deres event, særligt hvis de ikke kan trække på deres eget netværk. En bro til de etablerede medier er guld værd. Du møder dyb taknemmelighed, hvis du tilmed vil producere en video eller andet brugbart PR-materiale, som kan bidrage til at bryde gennem lydmuren
 • Andre puljer: Nogle efterspørger en liste over andre puljer, de kan søge. Kortlæg, hvilke små puljer dit lokalområde byder på, så du er forberedt, når spørgsmålet kommer

null

Vi fik ikke kun midler gennem Kulturhavn365, men også synlighed og opbakning. Vi følte, at Kulturhavn365 troede på vores events, selvom de var lidt skøre.

Luiza Scalco / GivRum

FOTOCREDIT
Sofia Busk, Mads Tolstrup

HAVNETIP
Tag ud i havnen, og opsøg projektmagerne. Oplev deres store engagement, og støt dem til det sidste. Også når deres arrangement finder sted. Du vil opleve, at du bedre kan rådgive andre fremadrettet, når din egen rygsæk er spækket med havneoplevelser.

Udvalgte interviews

 • 1
 • 2