Redningsvest hænger i Sydhavnen

Sikkerhed og tilladelser i havnen

Redningsvest hænger i Sydhavnen

Sikkerhed og tilladelser i havnen

Havnen er en færdselsåre, som er underlagt bestemte regler og sikkerhedsbestemmelser. Brug dem som en rettesnor, når du planlægger din kulturaktivitet. Vi skal passe godt på hinanden, når vi nyder havnens muligheder.

Sikkerhed og tilladelser i havnen

Havnen er en færdselsåre, som er underlagt bestemte regler og sikkerhedsbestemmelser. Brug dem som en rettesnor, når du planlægger din kulturaktivitet. Vi skal passe godt på hinanden, når vi nyder havnens muligheder.

Godt sømandskab

Hårde såvel som bløde havnetrafikanter bør udvise det, vi kalder ”godt sømandskab”. Det betyder, at alle tager hensyn til trafikken, vind og vejr samt egen og andres sikkerhed. Kort sagt:

  • Tag ansvar
  • Vær opmærksom og hensynsfuld
  • Hav tjek på sikkerhed og regler
  • Brug din sunde fornuft

null

Vi skulle blandt andet have flydespærrer og den ultimative tilladelse fra havnefogeden og politiet. Derudover skulle vi have nogle divemasters som livreddere.

Jonny Rottman / Copenhagen Acid Puppies

Tilladelser

Foregår arrangementet på eller i havnevandet, skal du have grønt lys fra de lokale havnemyndigheder. I København skal ansøgningen til havnefogeden indeholde en projektbeskrivelse og en sikkerhedsinstruks. I enkelte tilfælde er der også behov for en miljøgodkendelse. Det kan forekomme, hvis du eksempelvis skal placere genbrugsmaterialer i vandet. Hvis arrangementet omfatter badning eller svømning, skal du koordinere det med havnemyndigheden og kommunens badevandsvagt for at sikre, at vandet er rent nok.

Læs mere om tilladelser på Københavns Kommunes hjemmeside her.

Foto: Jonas Ellebæk Petersen

Foto: Jonas Ellebæk Petersen

Du skal også indhente en række tilladelser, der relaterer sig til arrangementer mere generelt. Når du afholder et offentligt arrangement i det fri, skal du som hovedregel altid have tilladelse fra kommunen og politiet. I København er der desuden det særlige forhold, at kommunen ikke ejer alle bolværker. Kaster du din kærlighed på et stykke af kajen, som er privatejet, skal du derfor kontakte den private grundejer og få lov til at låne pladsen.

Det kræver også særlige tilladelser, hvis du skal opsætte midlertidige konstruktioner såsom telte eller scener. De mange tilladelser kan føles som en ordentlig mundfuld. Et godt råd er derfor at gå i gang så tidligt som muligt. Det giver dig mulighed for at tilpasse projektet undervejs, såfremt det bliver nødvendigt.

Event eller permanent?

I København kan du møde udfordringer, når der er tale om såkaldte ”permanente installationer”. Det vil sige en aktivitet, skulptur eller lignende, der forløber over mere end seks uger eller har karakter af en byggesag. Du sparer meget arbejde ved at sikre, at dit projekt falder under kategorien ”event” – altså en aktivitet, der forløber på en eller flere datoer. Har du spørgsmål, kan du hive fat i kommunens ”Dialogteam for byggesager”.

Forsikringer ved havnearrangementer

Kommer folk til skade på indretninger eller udstyr, som du har sat op, kan du blive ansvarlig for skader. Derfor er det en god ide at anskaffe en arrangøransvarsforsikring. Du kan tegne forsikringen for enkelte events eller vælge, at den skal dække alle dine aktiviteter i løbet af året. Kontakt eventuelt Forsikringsoplysningen, som giver uvildig rådgivning.

Har du din egen båd, kan du tegne en ansvarsforsikring, der dækker båden. Når du skal ud at sejle, bør du også vurdere, om der er tale om erhvervs- eller fritidssejlads. Inviterer du fremmede ombord på din båd eller flåde, er der tale om erhvervssejlads. Erhvervssejlads kræver en speciel forsikring, som du typisk kan få som en tillægsdækning hos dit forsikringsselskab. Her gælder også særlige regler. Så længe du sejler med færre end 12 personer, er reglerne dog ret overskuelige. Søfartsstyrelsen kan lede dig på rette vej.

Foto: Andreas Raun Arneberg

Den blå vandvej
Havnetrafikken er sammensat af mange forskellige typer af trafikanter, der skal sikkert fra A til B. Der er alt fra havnebusser til kanalrundfarter, motorbåde, kajakker og flåder.

Sikkerhedsinstruksen

Det er dig som arrangør, der har ansvaret for sikkerheden, når I er ude at sejle. Derfor skal du udarbejde en sikkerhedsinstruks, som forklarer, hvordan du har sørget for sikkerheden under sejladsen eller aktiviteten til søs. Det er også denne sikkerhedsinstruks, havnefogeden beder dig udarbejde, når du søger om tilladelse til dit havnearrangement. I instruksen skriver du, hvad der kan gå galt, og hvordan du undgår, det sker. Instruksen beskriver også, hvordan folk skal opføre sig ombord. Hold det kort og præcist, og hav en udprintet version med på dagen.

Retningslinjerne for sikkerhedsinstruksen er udarbejdet af Søfartsstyrelsen. Kontakt gerne deres flinke medarbejdere, hvis du kommer i tvivl. Du kan også hente gode råd hos Søsportens Sikkerhedsråd.

FOTOCREDIT
Sofia Busk, Jonas Ellebæk Petersen, Andreas Raun Arneberg

HAVNETIP
Du skal have endnu mere tjek på sikkerheden i de kolde måneder. Falder du i vandet, er du nemlig ude af stand til at redde dig selv efter få minutter. Sørg for, at alle bærer redningsveste, hvis I skal ud på en flåde eller på anden vis kan risikere at falde i vandet. Brug eventuelt også en våddragt, da den forlænger tiden, du kan være i vandet.

Udvalgte interviews