Christian Liljedahl sætter et undervandskamera i vandet ved Sluseholmen

Mikrolegater rammer vækstlaget

Christian Liljedahl sætter et undervandskamera i vandet ved Sluseholmen

Mikrolegater rammer vækstlaget

Du kan bruge en havnekulturpulje som løftestang. Mikrolegater griber fat i de kreative miljøer, der ikke normalt går den kommunale vej. Brug et enkelt ansøgningsformat, så bureaukrati ikke spænder ben for sjove påfund.

Mikrolegater rammer vækstlaget

Du kan bruge en havnekulturpulje som løftestang. Mikrolegater griber fat i de kreative miljøer, der ikke normalt går den kommunale vej. Brug et enkelt ansøgningsformat, så bureaukrati ikke spænder ben for sjove påfund.

Midler til små projekter

Mikrolegater kan motivere og puffe til morgendagens kulturentreprenører. Tilskud i en størrelsesorden på 5.000-25.000 kroner sender prøveballoner i luften. De små projekter, der spirer frem, kan vokse sig større med tiden. De brander også byen. København tilbyder både store og små kulturoplevelser. Fra et spektakulært søslag i havnen til en lille blomsterbøje, der gynger i vandkanten. Begge har en eksistensberettigelse. Mikrolegater faciliterer den skæve af slagsen.

Små pengeportioner afholder nogle etablerede kulturskabere fra at søge puljen. Andre ser det som en lejlighed til at eksperimentere. Under alle omstændigheder når du bredt ud. Mikrolegater aktiverer også dem, der ikke ved, at de går med en projektmager i maven.

null

Når maksimumbeløbet er 25.000, er man afhængig af, at folk lægger frivilligt arbejde. Det behøver ikke være dårlige projekter, der kommer ud af det. Tværtimod.

Daniel Randskov / Cph Raft Entertainment

Foto: Mikal Schlosser

Undervandskamera i Sydhavnen
Kunstneren Christian Liljedahl satte to undervandskameraer i vandet ved Sluseholmen. Projektet synliggjorde, hvor meget liv der gemmer sig i Københavns Havn.

Sådan får du en effektiv pulje

Gør det nemt at søge puljen, så alle kan være med. Gennemsigtighed gør, at projektmagerne let kan afkode, hvad puljen dækker. Du sparer dig selv og projektmageren for arbejdstid ved at kvalificere ideerne tidligt i processen. Allerhelst inden de sender en ansøgning. Vær på bølgelængde med dem ved at:

  • Formulere, hvad puljen forstår ved ”havnekultur”
  • Opstille puljekriterierne på spiselig, visuel maner
  • Synliggøre, at du står klar med midler og vejledning
  • Udpege mulige kulturområder i havnen
  • Give feedback på ideerne

Undlad at pålægge projektmagerne en masse bureaukrati. Et simpelt ansøgningsformat tiltrækker de ildsjæle, som ellers bliver skræmt væk af krav og alenlange skemaer. Hold fast i, at iderigdommen skal drive værket. Den gode ide kan snildt skinne igennem i en kort tekst uden 37 bilag.

Fasthold det handlingsorienterede drive gennem hele forløbet, og garanter en hurtig behandlingstid af ansøgningerne. Husk også at følge op på projekter, der ikke bliver til noget alligevel. Skrinlagte projekter indeholder også stor læring.

null

Mange puljer dækker kun materialeomkostninger. Kulturhavn365 gav os mulighed for at honorere kunstnerne. Det viser, at kommunen værdsætter kultur og den tid, det tager at skabe det.

Carol Hayes / GivRum

Betal projektmagerne for deres tid

25.000 kroner er knappe ressourcer, når det kommer til kulturarrangementer. Arrangørerne knokler og løber den ekstra meter for at realisere deres projekt. Ofte overstiger arbejdstimerne de lønnede timer, tilskuddet dækker. I realiteten giver borgerne dermed deres tid til kommunen.

Kulturhavn365 har derfor tilladt, at 50 procent af tilskuddet fra Havnekulturpuljen er gået til honorarer. Projektmagerne og deres samarbejdspartnere skal have løn, når de udfører et reelt stykke arbejde. Du kan også overveje helt at skrotte en procentvis afgrænsning af honorardelen.

Foto: Matilda Pine

Dome Sweet Dome
I februar 2018 byggede en kunstnergruppe en kuppel ud af opbrugte materialer. Kunstnernes mål var at vise, hvordan man kan udnytte affaldsmaterialer og Københavns vand.

FOTOCREDIT
Mikal Schlosser, Matilda Pine

HAVNETIP
Sammensæt et puljeudvalg, der rækker ud over kommunens medarbejdere. Kulturhavn365 har haft gavn af et eksternt puljeudvalg. Seks kulturledere fra forskellige dele af det københavnske kulturliv har uddelt midlerne. Udover armslængde har denne konstruktion givet input fra kulturfolk med fingeren på pulsen.

Udvalgte interviews