Havnens lyde

Havnens lyde

Workshop med temaet “lyd og rum” i Inderhavnen.

Havnen har altid været en stor del af lydbilledet til København: fra hjemvendte krigsfanger til B&W-værftets hårdtarbejdende folk og handelsskibes trafik.

Hvad er det særlige ved havnens atmosfære i dag? Og hvordan kan opmærksomheden på hørelse og lyd skærpe vores forståelse af havnens og byens rum? Det var nogle af de spørgsmål, som inspirerede Copenhagen Architecture Festival til at arrangere en workshop. Dagen var en del af festivalens bredere fokus på temaet “lyd og rum”.

En interessant vinkel på tematikken var havnens lyde, og hvordan man kan arbejde bevidst med dem. Jacob Kreutzfeldt, adjunkt ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab på Københavns Universitet, stod for udførelsen af workshoppen. Han havde tidligere lavet en lignende workshop i Malmø.

Med udgangspunkt i lydeksempler og debatter satte workshoppen fokus på temaer som sonisk sted, lyd og atmosfære samt auditiv kortlægning af havnen.

Inden for byplanlægning er der en tendens til, at lyd automatisk fremstår som støj. Workshoppen undersøgte derfor også, hvordan man i stedet kan få lyd til fremstå som stedsspecifik kvalitet, der kan informere og inspirere i byplanlægningen. Deltagerne kunne også afprøve mulighederne for at registrere, kortlægge og designe byrum fra et lydligt udgangspunkt og formgive havnens lydmiljøer.

Workshoppen henvendte sig både til alment kulturinteresserede og fagfolk såsom ingeniører, byplanlæggere og arkitekter.

Workshoppen var støttet af Kulturhavn365.

STED Dome of Visions, Søren Kierkegaards Plads, 1016 København K
TIDSPUNKT 15/3 2016
ARRANGØR Copenhagen Architecture Festival
FOTOCREDIT Copenhagen Architecture Festival
LÆS MERE Copenhagen Architecture Festival

Flere artikler