Harbouring Feelings

Harbouring Feelings

Urbant eksperiment på Sydhavnens havnefront.

Det Berlin-baserede kunstnernetværk ON/OFF skabte en tømmerflådeperformance i Sydhavnen, som strakte sig over to dage.

Den første dag blev deltagerne opfordret til at lægge vejen forbi Aalborg Universitet. Sammen med kunstnerne kunne de bygge og teste den tømmerflåde, som skulle i spil til næste dags arrangement.

Dag nummer to søsatte kunstnerne Merve Unsal and Onur Ceritoglu fra Istanbul tømmerflåden sammen med publikum. Tanken var, at flåden skulle sammenvæve Sydhavnens landlige og maritime fortællinger.

Performancen tiltrak både deltagere og tilskuere. Arrangørerne, GivRum, var glade for at bruge havneområdet ved universitetet:

null
Lokationen var god, fordi den tiltrak mange studerende, som havde set flådens sejl fra deres vinduer. Området var desuden sikkert og afskærmet.

Carol Hayes / GivRum

Når man befandt sig på tømmerflåden, talte man med de andre om de følelser, der opstår i havnen med udgangspunkt i urbanitet og gentrificering. Hver tømmerflådetur tog cirka 20 minutter.

Arrangementet var en del af City Link Festival 2017 og støttet af Kulturhavn365.

STED Frederikskaj 12, 2450 København SV
TIDSPUNKT 21/9 2017 kl. 10-18 (workshop), 22/9 2017 kl. 14.30-16 (performance)
ARRANGØR GivRum og ON/OFF
FOTOCREDIT Abdellah Ihadian
LÆS MERE GivRum

Flere artikler