Adgang til havnens rene vand

Københavnere bader i Havnebadet Sluseholmen i Sydhavnen

Adgang til havnens rene vand

Havnen er meget mere end promenader og huse med udsigt. Vi skal have mulighed for at mærke bølgeskvulpene og duften af frisk havvand, før kulturen kan blomstre i byens blå park.

Adgang til havnens rene vand

Havnen er meget mere end promenader og huse med udsigt. Vi skal have mulighed for at mærke bølgeskvulpene og duften af frisk havvand, før kulturen kan blomstre i byens blå park.

Kontakt med vandet

Fortidens erhvervshavn trækker stadig spor gennem København. Mange steder giver de høje kajkanter begrænset adgang til det glimtende, blå vand. Derfor har Københavns Kommune niveaudelt bolværket med trapper, stensætninger, broer og flydende strukturer. Disse varierede udformninger forbinder byboerne med det våde element. Kommunen ønsker også at bryde de asfalterede, brostensbelagte promenader med grønne områder.

Blå og grønne byrum

Havnen summer først af kultur og rekreation, når byboerne har lyst til at gøre ophold. Som Kulturhavn365 har vist, kan havnen indtage rollen som byens samlingspunkt. Det blå strøg indbyder til afslapning, fordybelse, sport og leg. De gode byrumsoplevelser afhænger af, at interessenter og myndigheder fastholder et fokus på:

  • Gode rekreative områder langs kajen
  • Adgang helt ned til vandet
  • Mulighed for færden ved, i og på vandet
  • Rent havnevand

null

Jeg bliver aldrig træt af at kigge på vandet. Midt i en pulserende storby kan man faktisk finde ro langs vandet.

Malthe Merrild / Kulturtårnet på Knippelsbro

Foto: Mads Tolstrup

Tæt på badevandet
Den fine badevandskvalitet gør, at københavnerne kan komme i nærkontakt med det våde element. Badeferien, fisketuren og kulturoplevelsen ligger med andre ord lige uden for hoveddøren.

Badevandskvalitet

Det er unikt, at en storby som København har så rent havnevand, at man kan tage en dukkert uden at blive syg. Sådan har det dog ikke altid været: Før midten af 1990’erne var havnevandet så forurenet, at det var forbudt at bade og fiske i det. Hovedårsagen til den dårlige vandkvalitet var industriaffald, kloakudløb, alger og oliespild fra skibsfragt. Herefter tog Københavns Kommune og Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR) initiativ til at gøre hovedrent i havnen, og i 2002 åbnede havnebadet ved Islands Brygge.

null

Havnen er forbundet til det store hav, der er rundt om København. Det er fantastisk, hvordan vandet flyder gennem byen og skaber et naturlignende miljø.

Maj Dørup / Kunstner

I dag bliver regn- og kloakvandet ledt hen til store, underjordiske bassiner fremfor at ende i havneløbet. Indsatsen for at vedligeholde afløbssystemet er både stor og dyr. Systemet skal nemlig også tilpasses, så det imødekommer klimaudfordringer og befolkningstilvækst. Gevinsterne ved investeringerne er dog mange. Københavns havnevand har fin badevandskvalitet 95 procent af tiden. Det rene vand tiltrækker fisk, sæler og andre dyr.

Foto: Martin Oliver Macnaughton

Rent havnevand
Det rene vand i Københavns Havn skaber et rigt dyre- og planteliv. Bynaturen i København eksisterer med andre ord også under overfladen.

FOTOCREDIT
Jasper Carlberg, Mads Tolstrup, Martin Oliver Macnaughton

HAVNETIP
Områder, som først skal byudvikles i fremtiden, ligger nemt øde hen. Du kan med fordel anvende de steder til events og midlertidige formål. Vis kulturskaberne de uudnyttede havnearealer, og giv dem mulighed for at eksperimentere med kunst og kultur.

Udvalgte interviews